Rättsskydd & Rättshjälp


I vissa fall ersätts kostnader för juridiskt biträde genom rättsskydd eller rättshjälp.


Rättsskyddet ingår vanligtvis i din hemförsäkring och täcker större delen av kostnaden för att anlita ett ombud.


Rättshjälp är ett statligt stöd som är avsett för den som inte kan bekosta ett ombud själv, till exempel om rättsskydd saknas. Du betalar en avgift som framför allt bestäms utifrån din inkomst.


Välkommen att kontakta oss!