Konsumenttvistnämnden


Konsumenttvistnämnden prövar krav som konsumenter riktar mot en advokat i anledning av utförda tjänster. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden